Компютърни Акроними - @

Акронима - дума, образувана от началните букви на други думи!

 @  Address
 3DNow!  Multi-Media Extensions (AMD)

Отбележете: Някои от тези акроними са обяснени по друг начин...

Ако знаете други такива акроними, които не са в този списък, или други значения на тези тук, моля, изпращайте ми ги на и аз ще ги добавя тук.

Последно обновяване: 13 Юни 2005 г.

 

 

© 2002-2006 Tigertron
http://tigertron.free.bg/