Компютърни Акроними - B

Акронима - съкращение, образувано от началните букви на други думи!

 BAC  Basic Access Control
 BAM  Bidirectional Associative Memory
 BASIC  Beginner All-purpose Symbolic Instruction Code
 BBS  Bulletin Board System
 BCC  Block Check Character
 BCD  Binary Coded Decimal
 BCF  Bad Cluster File
 BD  Blu-Ray Disc
 BDMA  Byte DMA
 BE  Back End
 BEDO  Burst EDO
 BER  Bit Error Ratio
 BF  Boot File
 BiCMOS  Bipolar Complementary Metal-Oxide Semiconductor
 BIOS  Basic Input / Output System
 BITS  Background Intelligent Transfer Service
 BLMS  Base LMS
 BMB  Baseboard Management Bus
 BMI  Brain Machine Interface
 BNC  Bayonet Nut Connector
 BP  Base Pointer
 BPF  Band Pass Filter
 BPS/bps  Bytes/bits Per Second
 BR  Boot Record
 BRI  Basic Rate Interface
 BS  Base Station
 BSC  Base Station Controller
 BSC  Binary Synchronous Communications
 BSD  Berkeley Standard Distribution
 BSF  Band Stop Filter
 BSS  Behavior Stream Signatures
 BT  Base Transmit
 BTU  British Thermal Units
 BU  Bus Unit

Отбележете: Някои от тези акроними са обяснени по друг начин...

Ако знаете други такива акроними, които не са в този списък, или други значения на тези тук, моля, изпращайте ми ги на и аз ще ги добавя тук.

Последно обновяване: 13 Юни 2005 г.

 

 

© 2002-2006 Tigertron
http://tigertron.free.bg/