Компютърни Акроними - G

Акронима - съкращение, образувано от началните букви на други думи!

 GA  Genetic Algorithm
 GAS  Gallium Arsenide
 GB/Gb  Giga Bytes/bits
 GDI  Graphics Device Interface
 GDTR  Global Descriptor Table Register
 GFLOPS  Billions of FLOating Point Operations Per Second (GigaFlops)
 GFSK  Gaussian Frequency Shift Keying
 GGG  Giant Global Graph
 GHz  GigaHertz
 GIF  Graphic Interchange Format
 GLONASS (ГЛОНАСС)  GLObal NAvigation Satellite System
 GMSC  Gateway MSC
 GNSS  Global Navigation Satellite System (s)
 GNU  Gnu's Not UNIX
 GPF  General Protection Fault
 GPG  Gnu Privacy Guard
 GPL  (GNU) General Public License
 GPRS  General Packed Radio Service
 GPS  Global Positioning System
 GPT  GUID Partition Table
 GSM  Global System for Mobile communications
 GUI  Graphical User Interface
 GUID  Globally Unique IDentifiers
 GXB  Graphic eXpansion Bridge

Отбележете: Някои от тези акроними са обяснени по друг начин...

Ако знаете други такива акроними, които не са в този списък, или други значения на тези тук, моля, изпращайте ми ги на и аз ще ги добавя тук.

Последно обновяване: 13 Юни 2005 г.

 

 

© 2002-2006 Tigertron
http://tigertron.free.bg/