Компютърни Акроними - H

Акронима - съкращение, образувано от началните букви на други думи!

 HAMR  Heat-Assisted Magnetic Recording
 HAN  Home Area Network
 HBA  Host Bus Adapter
 HCMOS  High CMOS
 HD  High Density / Hard Disk
 HD  High Definition (DVD, Blu-Ray, Video)
 HDCD  High Definition Compatible Digital
 HDCVI / HD-CVI  High Definition Composite Video Interface
 HDD  Hard Disk Drive
 HDMI  High-Definition Multimedia Interface
 HDO  High Definition Optics
 HD Radio  Hybrid Digital Radio
 HD Ready  720p (Resolution of 1280х720)
 HDTV  High Definition TV
 HDTVI / HD-TVI  High Definition Transport Video Interface
 HDX  Half-Duplex Transmission
 HF  Half Rate Codec
 HFS  Hierarchical File System
 HID  Human Interface Device
 HIP  Host Interface Port
 HIPS  Host Intrusion Prevention System
 HLDC  High Level Data Connection
 HLR  Home Location Register
 HLSL  High Level Shading Language
 HMI  Human Machine Interface
 HOS  Higher Order Statistics
 HPF  High Pass Filter
 HPFS  High Performance File System
 HPU  Holographic Processing Unit
 HS  Helical Scan
 HSCSD  High Speed Circuit Switched Data
 HTML  Hyper Text Markup Language
 HTT  Hyper Threading Technology
 HTTP  Hyper Text Transfer Protocol (Program)
 HTTPS  Secure Hyper Text Transfer Protocol
 HUD  Head-up Display

Отбележете: Някои от тези акроними са обяснени по друг начин...

Ако знаете други такива акроними, които не са в този списък, или други значения на тези тук, моля, изпращайте ми ги на и аз ще ги добавя тук.

Последно обновяване: 19 Юли 2006 г.

 

 

© 2002-2006 Tigertron
http://tigertron.free.bg/