Компютърни Акроними - J

Акронима - съкращение, образувано от началните букви на други думи!

 J2ME  Java 2 (to) Micro Edition
 JAR  Java Archive developed by Sun Microsystems
 JDBC (JDC)  Java DataBase Connectivity
 JFS  Journalised File System
 JFT  Job File Table
 JPEG  Joint Photographic Experts Group
 JS  Java Script
 JSP  Java Server Page
 JTAG  Joint Test Action Group
 JTFA  Joint Time Frequency Analysis
 JVM  Java Virtual Machine

Отбележете: Някои от тези акроними са обяснени по друг начин...

Ако знаете други такива акроними, които не са в този списък, или други значения на тези тук, моля, изпращайте ми ги на и аз ще ги добавя тук.

Последно обновяване: 13 Юни 2005 г.

 

 

© 2002-2006 Tigertron
http://tigertron.free.bg/