Компютърни Акроними - K

Акронима - съкращение, образувано от началните букви на други думи!

 KB  Knowledge Base
 KML  Keyhole Markup Language
 KNI  Katmai New Instructions
 kVA  KiloVolt-Amps

Отбележете: Някои от тези акроними са обяснени по друг начин...

Ако знаете други такива акроними, които не са в този списък, или други значения на тези тук, моля, изпращайте ми ги на и аз ще ги добавя тук.

Последно обновяване: 19 Юли 2006 г.

 

 

© 2002-2006 Tigertron
http://tigertron.free.bg/