Компютърни Акроними - L

Акронима - съкращение, образувано от началните букви на други думи!

 LabVIEW  Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench
 LAN  Local Area Network
 LAP  Link Access Protocol
 LASER  Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
 LBA  Linear Block Array / Addressing
 LBA  Logical Block Addresses
 LBN  Logical Block Number
 LCD  Liquid Crystal Display
 LCID  LoCale IDentifier
 LDAP  Directory Access Protocol
 LDTR  Local Descriptor Table Register
 LED  Light Emitting Diode
 LF  Line Feed
 LGPL  (GNU) Lesser General Public License
 LIFO  Last-In First-Out
 LILO  Last In Last Out
 LILO  LInux LOader
 LIM  Lotus/Intel/Microsoft's Expanded Memory Manager (EMS)
 LMS  Least Mean-Squares
 LMT  Layer Management
 LP  Linear Prediction
 LPC  Linear Predictive Coding
 LPC  Low-Pin Count
 LPF  Low Pass Filter
 LQG  Linear Quadratic Gaussian
 LQR  Linear Quadratic Regulator
 LRU  Least-Recently Used
 LSB/lsb  Least Significant Byte/bit
 LSI  Large Scale Integration
 LSN  Logic Sector Number
 LSS  Layer Settings Specification
 LSSB  Low SSB
 LTE  Long-Term Evolution
 LTP  Long Term Prediction
 LUA  Least-privileged User Account
 LUN  Logical Unit Number
 LVD  Low Voltage Differential
 LVQ  Linear Vector Quantizer
 LZH  Lempel-Ziv-Huffman

Отбележете: Някои от тези акроними са обяснени по друг начин...

Ако знаете други такива акроними, които не са в този списък, или други значения на тези тук, моля, изпращайте ми ги на и аз ще ги добавя тук.

Последно обновяване: 19 Юли 2005 г.

 

 

© 2002-2006 Tigertron
http://tigertron.free.bg/