Компютърни Акроними - N

Акронима - съкращение, образувано от началните букви на други думи!

 N/C  No-Connect
 NAS  Network Attached Storage
 NAT  Network Address Translation
 NBS  National Bureau of Standards
 NDOS  Norton DOS
 NEMA  National Electrical Manufacturers Association
 NFS  Network File System
 NFU  Not-Frequently Used
 NIC  Network Interface Card
 NIF  NetImmerse File Format
 Ni-MH  Nickel-Metal Hydride
 NIST  National Institute of Standards and Technology
 NMI  Non-Maskable Interrupt
 NMOS  Negatively doped Metal-Oxide Semiconductor
 NMT  Network Management
 NOP  No OPeration
 NPU  Neural Processor Unit / Network Processing Unit
 NRSE  NonReferenced Single-Ended Mode
 NRU  Not-Recently Used
 NRZ  Not Return to Zero
 NSD  Network Service Discovery
 NSF  National Science Foundation
 NTFS  New Technology File System
 NTP  Network Time Protocol
 NVCT  Nanoscale Vacuum Channel Transistors
 NVRAM  NonVolatile Random Access Memory

Отбележете: Някои от тези акроними са обяснени по друг начин...

Ако знаете други такива акроними, които не са в този списък, или други значения на тези тук, моля, изпращайте ми ги на и аз ще ги добавя тук.

Последно обновяване: 13 Юни 2005 г.

 

 

© 2002-2006 Tigertron
http://tigertron.free.bg/