Компютърни Акроними - O

Акронима - съкращение, образувано от началните букви на други думи!

 OAP  Outside Awareness Panel (aka window)
 OB  OutBound
 OCR  Optical Character Recognition
 ODBC (ODC)  Open DataBase Connectivity
 ODI  Open Datalink Interface
 OEM  Original Equipment Manufacturer
 OFDM  Orthogonal Frequency-Division Multiplexing
 OLE  Object Linking and Embedding
 OLED  Organic Light Emitting Diode
 OPC  OLE for Process Control
 ORB  Organic Radical Battery
 OS  Operating System
 OSDD  OneSpace Designer Drafting
 OSF  Open Software Foundation
 OSI  Open Systems Interconnect
 OSI  Open Source Initiative (https://opensource.org/)
 OSS  Open Source Software
 OTPROM  One Time PROM

Отбележете: Някои от тези акроними са обяснени по друг начин...

Ако знаете други такива акроними, които не са в този списък, или други значения на тези тук, моля, изпращайте ми ги на и аз ще ги добавя тук.

Последно обновяване: 13 Юни 2005 г.

 

 

© 2002-2006 Tigertron
http://tigertron.free.bg/