Компютърни Акроними - U

Акронима - съкращение, образувано от началните букви на други думи!

 UAE  Unrecoverable Application Error
 UART  Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
 UAS  USB Attached SCSI
 UDMA  Ultra Direct Memory Access
 UDP  User Datagram Protocol
 UEFI  Unified Extensible Firmware Interface
 UHD  Ultra High Definition
 UMB  Upper Memory Block
 UMPC  Ultra Mobile Personal Computer
 UMTS  Universal Mobile Telecommunications System
 UPnP  Universal Plug and Play
 UPS  Un-interruptible Power Supply
 UPX  Ultimate Packer for eXecutables
 URI  Universal Resource Indicator
 URL  Uniform Resource Locator
 USB  Universal Serial Bus
 USL  UNIX System Labs
 USMT  User State Migration Tool
 USSB  Upper SSB
 USSD  Unstructured Supplementary Service Data (Code)
 UTC  Coordinated Universal Time
 UTF  Unicode Transformation Format
 UTF-8  Unicode Transformation Format 8 bit encoding
 UTF-16  Unicode Transformation Format 16 bit encoding
 UUCP  UNIX to UNIX Copy Program

Отбележете: Някои от тези акроними са обяснени по друг начин...

Ако знаете други такива акроними, които не са в този списък, или други значения на тези тук, моля, изпращайте ми ги на и аз ще ги добавя тук.

Последно обновяване: 19 Юли 2006 г.

 

 

© 2002-2006 Tigertron
http://tigertron.free.bg/