Компютърни Акроними - W

Акронима - дума, образувана от началните букви на други думи!

 WAIS  Wide Area Indexed Server
 WAMP  Windows-Apache-MySql-PHP
 WAN  Wide Area Network
 WAP  Wireless Application Protocol
 WATS  Wide Area Telephone Service
 WB  Write Back
 WCDMA  Wideband Code Division Multiple Access
 WD  Western Digital
 WDT  WatchDog Timer
 WHQL  Windows Hardware Quality Labs
 Wi-Fi  Wireless Fidelity
 WinFS  Windows Future Storage
 WLAN  Wireless LAN
 WMF  Windows Metafile Format
 WORM  Write Once - Read-Many
 WOL  Wake-up On LAN
 WP  Write Protected
 WRAM  Window Random Access Memory
 WS  Wait State
 WSM  Wireless Services Manager
 WT  Write Through
 WWW (W3)  World Wide Web
 WXB  Wide eXpansion Bridge
 WYSIWYG  What You See Is What You Get

Отбележете: Някои от тези акроними са обяснени по друг начин...

Ако знаете други такива акроними, които не са в този списък, или други значения на тези тук, моля, изпращайте ми ги на и аз ще ги добавя тук.

Последно обновяване: 19 Юли 2006 г.

 

 

© 2002-2006 Tigertron
http://tigertron.free.bg/