Компютърни Акроними - X

Акронима - съкращение, образувано от началните букви на други думи!

 XGA  eXtended Graphics Array
 XHTML  eXtended Hyper Text Markup Language
 XML  eXtended Markup Language
 XMS  Extended Memory Specification
 XOR  Exclusive-OR
 XSL  eXtensible Style-sheet Language
 XT  eXtended Technology
 XUL  XML-based User Interfaces

Отбележете: Някои от тези акроними са обяснени по друг начин...

Ако знаете други такива акроними, които не са в този списък, или други значения на тези тук, моля, изпращайте ми ги на и аз ще ги добавя тук.

Последно обновяване: 13 Юни 2005 г.

 

 

© 2002-2006 Tigertron
http://tigertron.free.bg/