Компютърни Акроними - Z

Акронима - съкращение, образувано от началните букви на други думи!

 ZCR  Zero Crossing Rate
 ZIF  Zero Insertion Force

Отбележете: Някои от тези акроними са обяснени по друг начин...

Ако знаете други такива акроними, които не са в този списък, или други значения на тези тук, моля, изпращайте ми ги на и аз ще ги добавя тук.


Последно обновяване: 13 Юни 2005 г.

 

 

© 2002-2006 Tigertron
http://tigertron.free.bg/