Adware Cleaner
 


Производител:
Malwarebytes

Изтегляне: Директно изтегляне

Изтегляне: Страница за изтегляне 1

Изтегляне: Страница за изтегляне 2

 

AdwCleaner е инструмент за почистване на Вашият компютър от нежелани и дразнещи адуери, туулбарове, различни добавки към браузърите, нежелан софтуер и други. Този вид програми променят началната страница на браузъра Ви, добавят различни менюта към тях, пренасочват търсенията, следят поведението Ви в Интернет, забавят работата на програмите и самият компютър, показват реклами и извършват други нежелани действия.

След изтегляне на инструмента във Вашата папка с изтегляния на компютъра ще се появи файл с име adwcleaner_version.exe, примерно adwcleaner_4.105.exe, където "version" е версията на програмата. За да проверите компютъра си за нежелан софтуер, стартирайте изтегленият файл. При стартиране, програмата проверява за наличието на нова версия и ако такава бъде намерена ще Ви попита дали искате да я изтеглите (фигура 1). Препоръчвам Ви да използвате винаги последната налична версия на инструмента, тъй като постоянно се добавят към дефинициите му нови видове нежелан софтуер и се поправят програмни грешки. След проверката за нова версия AdwCleaner изтегля последните налични дефиниции за нежелан софтуер (фигура 2).

Фигура 1

 

Фигура 2

След завършване на процедурите за проверка на версията и дефинициите, AdwCleaner зарежда своят интерфейс (фигура 3). За да сканирате Вашият компютър за нежелан софтуер, натиснете бутонът Scan (Сканиране). Програмата ще зареди последните си дефиниции и ще започне търсенето на нежелан софтуер (фигура 4).
 

Фигура 3

 

Фигура 4

Търсенето на нежелан софтуер не би-трябвало да отнеме много време (2-3 минути). След приключване на процеса програмата ще покаже отчет за намерените обекти в системата, които са разделени на отделни секции, според вида на открития обект - услуги, папки, файлове, препратки, задачи, регистърни ключове и различни добавки към браузърите (фигури 5 и 6).

Фигура 5

 

Фигура 6

Ако желаете да запазите някои от обектите, то махнете отметката пред тях, за да не бъдат изтрити по време на почистването. За да изтриете намерените обекти, натиснете бутонът Clean (Почистване). За правилното и безпроблемно почистване на системата от нежелан софтуер, трябва да бъдат затворени всички отворени програми. След натискане на бутонът за почистване, AdwCleaner ще Ви попита дали искате да продължите и да затвори всички програми, както е показано на фигура 7. За да продължите натиснете бутонът ОК. Инструментът ще започне процесът по изтриване на откритите обекти и след неговото приключване ще се покаже съобщение, в което авторът на програмата Ви дава няколко съвета за предпазване от нежелан софтуер (фигура 8). За да продължите, натиснете бутонът ОК.

Фигура 7

 

Фигура 8

За пълното завършване на процесът по премахване на откритият нежелан софтуер, AdwCleaner ще трябва да рестартира компютърът Ви. Програмата ще Ви уведоми за това със съобщение (фигура 9) и няма да рестартира системата докато не натиснете бутонът ОК. След рестартиране, на екрана на компютъра ще се покаже отчетът от работата на програмата в текстов вид. От него можете да видите резултатът от почистването на Вашата система.

Ако желаете да деинсталирате AdwCleaner, то стартирайте отново инструмента, изчакайте да се зареди основният му прозорец и натиснете бутонът Uninstall (Деинсталиране). Ще се изведе съобщение (фигура 10), с което програмата Ви пита дали наистина искате да я премахнете. С деинсталирането на AdwCleaner също така ще се изтрият и всички отчети и резервни копия на изтритите обекти. По този начин AdwCleaner ще бъде премахната напълно от Вашата система без остатъци.

Фигура 9

 

Фигура 10

AdwCleaner е чудесен помощник, който Ви позволява бързо, лесно и безпроблемно да почистите Вашата система от различни видове нежелан софтуер. Авторите на програмата я развиват постоянно, като добавят нови видове нежелан софтуер, подобряват стабилността и функционалността на инструмента, с което допринасят за повишаване на бързодействието на компютърът Ви.

 

 

 

© 2014-2017 Tigertron™
/Иван Георгиев/

http://tigertron.free.bg/

Copyright (Условия за копиране):

Забранява се копирането и/или използването на статията или на части от нея за каквито и да било цели без знанието и изричното позволение на автора.
С неразрешеното от автора (Иван Георгиев) използване на материали и текстове от сайта се задължаваме към Иван Георгиев с 5000 (пет хиляди) USD/ден.