Kaspersky Virus Removal Tool

Версия 2015

 


Производител: Kaspersky Lab

Поддръжка: Страница за поддръжка

Изтегляне: Страница за изтегляне

Изтегляне: Директно изтегляне

 

Kaspersky Virus Removal Tool е пълнофункционален офлайн антивирусен скенер, което означава, че можете да го изтеглите, да сканирате и да изчистите от вируси всеки компютър с Windows XP SP2 и нагоре, без значение дали той е свързан с интернет или не. Инструментът може да се използва за сканиране на дори вече заразен компютър. Той е независим и не създава конфликти с други пълнофункционални антивирусни програми. Това означава, че можете да го използвате за сканиране на компютъра, без значение какъв защитен софтуер е инсталиран на него. Единствено съветът ми е да спрете защитата в реално време на антивирусната програма на компютъра, защото иначе времето за сканиране ще се увеличи драстично. Kaspersky Virus Removal Tool е само скенер. Той няма защита в реално време и обновяване на дефинициите. Тоест можете да го използвате само за сканиране, но не и за защита в реално време.

След изтегляне на инструмента във Вашата папка с изтегляния на компютъра ще се появи файл с име KVRT.exe. За да проверите компютъра си за вируси, стартирайте изтегленият файл. На екрана ще се появи прозорец, показващ лицензионното споразумение с крайния потребител (фигура 1). За да продължите, трябва да се съгласите със споразумението, като натиснете бутонът Accept. След това на екрана на компютъра ще се появи прозорец, показващ прогреса на инициализиране (инсталиране и проверка за нова версия) на инструмента (фигура 2).

Фигура 1

 

Фигура 2

След като инструмента за проверка се инициализира, на екрана на компютъра ще се появи основният му прозорец (фигура 3). Ако по време на инициализацията се открие нова версия или се установи, че вирусните дефиниции на програмата са твърде стари, то на екрана на компютъра ще се появи прозорец, приканващ Ви да обновите версията на Kaspersky Virus Removal Tool (фигура 4). За да обновите версията, натиснете върху надписът Update now.

Фигура 3

 

Фигура 4

В тази версия на Kaspersky Virus Removal Tool настройките са ограничени и можете да промените само обектите, които да бъдат сканирани за злонамерен софтуер.  За целта натиснете върху текста Change Parameters. Ще се появи прозорец, от който можете да добавяте и избирате обекти за сканиране (фигура 5). За добавяне на обект, който не е в списъка, натиснете върху бутонът + Add object... и изберете желаното местоположение. Когато изберете обектите за сканиране, натиснете бутонът OK, за да се върнете в основният прозорец на инструмента. За да сканирате избраните обекти за злонамерен софтуер, натиснете бутонът Start scan. На екрана на компютъра ще се появи прозорец, показващ прогреса на сканирането за вируси (фигура6).

Фигура 5

 

Фигура 6

При стандартните настройки, инструментът ще сканира само системната памет, стартиращите със системата обекти и стартиращите сектори на дисковете. Процесът не отнема много време и се извършва в рамките на 2-3 до 5 минути в зависимост от обектите на компютъра. Ако сте избрали да се сканират за вируси повече обекти, то и времето за сканиране ще се увеличи. Ако след приключване на сканирането не бъдат открити вируси, то на екрана на компютъра ще се появи прозорец, който показва резултатите от сканирането (фигура 7). Ако след приключване на сканирането бъдат открити зловредни обекти, на екрана на компютъра ще се появи прозорец, който Ви показва откритите зарази, тяхното местоположение и действията, които да бъдат предприети за тяхната обработка (фигура 8).

Фигура 7

 

Фигура 8

От този прозорец можете да изберете какво действие да се предприеме за всеки обект по отделно, като изберете съответната настройка от падащото меню в дясно от него. Също така можете да приложите необходимите действия общо за всички обекти, чрез избиране на един от бутоните в горната част на прозореца: Copy all to quarantine - това действие ще постави всички открити обекти под карантина; Neutralize all - това действие ще изтрие или дезинфектира откритият вредоносен код от обектите; Skip all - с избирането на това действие няма да бъде обработен нито един от откритите обекти; Restore default actions - с избиране на тази настройка за всеки обект по отделно ще бъдат приложени автоматично препоръчителните от производителите на инструмента действия. Моят личен съвет тук е да използвате първите две опции, за да почистите компютъра си от открития злонамерен софтуер. След като сте приключили с избора на действие за откритите обекти, натиснете бутонът Continue, за да започне почистването на заразите (фигура 9). След приключване на почистването на екрана на компютъра ще се появи прозорец, съдържащ информация за откритите и премахнати зарази (фигура 10). За да затворите инструмента, натиснете бутонът Close.

Фигура 9

 

Фигура 10

Kaspersky Virus Removal Tool може да се използва за почистване на вече заразени системи с активен злонамерен софтуер на тях. За целта инструментът разполага със специална технология за дезинфектиране на активни заплахи, при която се забранява: стартирането на нови програми и процеси, създаването на нови ключове в системния регистър, създаването на нови изпълними файлове; след което се сканират системната памет, стартиращите и системните обекти за злонамерен код; заразеният обект се дезинфектира или изтрива и се изтриват стартиращите го параметри в системния регистър и конфигурационните файлове. След това се рестартира автоматично системата, за да се премахнат последните останали следи от зловредния софтуер или да се изтрият файловете му, които не могат да се изтрият докато работи операционната система. Ако по време на сканиране на системата за зловреден софтуер инструментът открие активна заплаха, той пита потребителя дали да се стартира процедурата за тяхното отстраняване, което е показано на фигура 11. За да продължите натиснете бутонът Disinfect and restart the computer или изчакайте да изтекат секундите, отброявани най-отдолу на прозореца. След стартирането на процедурата, напредъкът на процеса се показва в отделен прозорец и когато сканирането завърши, компютърът ще се рестартира автоматично, като за кратко на екрана ще се появи съобщение, показващо Ви необходимостта от рестартиране (фигура 12).

Фигура 11

 

Фигура 12

След рестартирането на компютъра ще се появи прозорец, който стартира почистващите скриптове на инструмента (фигура 13), а след това ще се направи пълно сканиране на компютъра за злонамерен софтуер (фигура 14).

Фигура 13

 

Фигура 14

След приключване на сканирането на екрана на компютъра ще се появи прозорец с отчета на програмата за текущото сканиране. Прозорецът е същия като показаният на фигура 7, но с различни стойности на параметрите. Отчетите на инструмента могат да се разгледат, като натиснете върху надписът Quarantine или Report в горния десен ъгъл на програмата (фигура 15). Там можете да получите информация за направените сканирания, откритите заплахи, предприетите действия, обектите в карантината и други.

Фигура 15

За да затворите отчетите и програмата, натиснете върху бутонът Close. Kaspersky Virus Removal Tool ще се затвори, но драйвърите на програмата ще се деинсталират след рестартиране на компютъра. Програмата запазва отчетите и карантината в папка на компютъра, за достъп до тях в последващ етап, ако е необходимо. Обикновено папката е разположена в главното устройство на компютъра, тоест в "C:\KVRT_Data". За да премахнете всички остатъци от инструмента е необходимо ръчно да изтриете посочената папка.

Ако по време на сканиране са открити и премахнати заплахи Ви препоръчвам да рестартирате компютърът си, за да се подобри бързодействието му в следствие на отстраняване на заплахата. В този случай също горещо Ви препоръчвам да инсталирате на компютъра си надеждна пълнофункционална антивирусна програма, която активно и успешно да Ви предпазва от подобни заразявания, свързани със загуба на време, информация и средства, а в по-лоши случаи и до доста по-големи вреди върху Вас и Вашата информация.

 

 

 

© 2014-2015 Tigertron™
/Иван Георгиев/

http://tigertron.free.bg/

Copyright (Условия за копиране):

Забранява се копирането и/или използването на статията или на части от нея за каквито и да било цели без знанието и изричното позволение на автора.
С неразрешеното от автора (Иван Георгиев) използване на материали и текстове от сайта се задължаваме към Иван Георгиев с 5000 (пет хиляди) USD/ден.