Какво точно е спам
 


Въведение
За да можем да се борим със спама ефективно е необходимо да определим и изясним какво точно представлява той. Повечето хора вярват, че спама е нежелана електронна поща. Тази дефиниция не е напълно правилна и обърква легитимната бизнес кореспонденция с истинския спам. Спамът, разпространяван по електронна поща е подмножество на електронния спам, включващо почти идентични съобщения, изпратени до множество получатели. Натискането върху препратка в спам съобщение е изключително опасно, защото може да ви препрати към фишинг адрес или към страница, разпространяваща нежелан злонамерен софтуер. Фишингът е метод, използван от злонамерени лица, чиято цел е да откраднат вашите пароли за достъп до различни сайтове. Те изпращат съобщения, приканващи Ви да въведете конфиденциална информация (имена и пароли, като най-често искат да смените паролата си за достъп до акаунт) във фалшив сайт. Обикновено съобщението изглежда така, сякаш е изпратено от определена банка или система за разплащане, а фалшивата страница е копие на страницата на банката или електронната разплащателна система. Също така, спам съобщенията може да разпространяват зловреден софтуер под формата на прикачени файлове към писмата. По-голямата част от спам съобщенията се изпращат с рекламна цел. В днешно време между 80 и 90 процента от изпратените електронни писма са спам.

 

Спама е нежелана, анонимна, с голям обем електронна поща

Това е описанието, което се използва днес в САЩ и Европа като основа за създаването на анти-спам законодателство. По-долу ще обясня всеки компонент от дефиницията:

Анонимна - истинския спам се изпраща от лъжливи или несъществуващи адреси за прикриване на истинския подател;
Обемна - истинския спам се изпраща в големи количества. Спамерите правят пари от малък процент получатели, които наистина отговарят на спама, така че за да бъде икономически обоснован, то той трябва да бъде с голям обем;
Нежелана - списъците с електронна поща, нюзгрупите и други рекламни материали, които крайните потребители избират да получават може да прилича на спам, но реално това е легитимна поща. С други думи една и съща поща може да бъде класифицирана и като спам и като легитимна поща в зависимост от това дали потребителя е избрал да я получава.

Трябва да се подчертае, че думите "рекламен" и "търговски" не се използват при дефинирането на спама. Много спам съобщения са нито с рекламна, нито с търговска цел. В допълнение, спам пощата може да се раздели на следните категории:

Политически съобщения;
Милосърдна молба;
Финансови предложения;
Фишинг;
Разпространение на злонамерен софтуер.
 

Нежелани, но легитимни съобщения
Легитимни търговски предложения, молби за милосърдие, покана адресирана индивидуално към съществуващ получател или нюзгрупа може безспорно да бъдат дефинирани като нежелана поща, но не са спам. Легитимните съобщения може да съдържат съобщение за неуспешно изпратено и неполучено писмо, неправилно адресирано съобщение, съобщения от системния администратор или съобщения от стари приятели, които в миналото не са кореспондирали с получателя по електронната поща. Нежелана - да, но може да не се получава, тоест потребителя може да избира дали да получава тази поща или не.

Как да се справим със спама
Тъй като нежеланата кореспонденция може да бъде в интерес на получателя, качественото анти-спам решение трябва да може да прави разлика между истинския спам и нежеланата кореспонденция. Такава поща трябва да бъде маркирана като "възможен спам", така че да може да бъде разглеждана или изтривана по желание на получателя.

Компаниите трябва да имат спам политика със системни администратори, които да определят нуждата от самостоятелен отдел за тази цел. Достъпът до различни пощенски папки с нежелана поща трябва да бъде даден на различни потребителски групи, базирани точно на тази преценка. Например, мениджърът по пътуванията ще иска да чете нужните пътувания, докато отделът по човешки ресурси ще иска да вижда всички покани за семинари и обучения.

Спамът освен, че цели разпространение на зловреден софтуер, кражба на пароли и други злокобни действия, той представлява и много голяма част от получените писма. Преглеждането и изтриването на тези писма отнема време, което се увеличава с увеличаване на спама. За намаляване на времето, необходимо за почистване на спама, е добре да се направят филтри и настройки на електронната поща, за да може тя ефективно да филтрира нежеланите съобщения. Повечето сайтове, предлагащи електронна поща, притежават филтри и анти-спам решения, което до голяма степен улеснява потребителя, но ако се използват клиенти за електронна поща, то е добре да се използва и анти-спам софтуер, за да се намалят до минимум нефилтрираните спам съобщения и съответно да се намали разпространението на злонамерен софтуер, времето за тяхното изтриване, фишингът и по този начин да се увеличи сигурността на системата.

 

© 2014 Tigertron™
http://tigertron.free.bg/