Компютърни акроними (съкращения / абревиатури)

Търсете за акроним или изберете един от списъка по-долу:

Търсете за акроним:

| @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|
M
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |


Какво е акронима - съкращение, образувано от началните букви на други думи!

Отбележете: Някои от тези акроними са обяснени по друг начин...

Ако знаете други такива акроними, които не са в този списък, или други значения на тези тук, моля, изпращайте ми ги на и аз ще ги добавя тук.

Последно обновяване: 19 Юли 2006 г.


© 2002-2014 Tigertron™
http://tigertron.free.bg/